ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand

Thermo Scand

บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scand) ในจุดต้องสงสัย เพื่อวิเคราะห์ และทำรายงานการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทำให้สามารถซ่อมแซมแก้ไขในจุดปัญหาได้ ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย การตรวจสอบนั้นจะบ่งชี้ถึง จุดร้อน หรือ hot spot ของอุปกรณ์ ที่มีความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิที่ควรจะเป็น เหมาะสำหรับการตรวจสอบในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การตรวจสอบจะสามารถกระทำได้แม้ในขณะที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับอุปกรณ์และการปฎิบัติงานของท่าน เพราะเราใช้วิธีการทดสอบแบบ NDT (Non Destructive Testing)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจเช็คด้วยกล้อง Thermo Scan

  • ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยอันเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
  • ช่วยแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ
  • ช่วยจัดลำดับความเร่งด่วนในการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานซ่อมบำรุง
  • ช่วยในการจัดเตรียมอะไหล่ล่วงหน้าได้
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรได้
  • ช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยได้
  • ช่วยให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเครื่องจักรทำงาน
  • ช่วยลดความสิ้นเปลืองของพลังงานที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

รายละเอียดการให้บริการ :

วิศวกรของเรา ที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถ่ายภาพความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรดคุณภาพสูงยี่ห้อ FLUKE ดำเนินงานโดยวิศวกรที่ผ่านหลักสูตรจาก Institute of Infrared, USA ที่ได้รับการรับรองความสามารถการถ่ายภาพความร้อน (Certificate Accredited) ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพงานการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ จากโดยทางบริษัทฯ จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาพร้อมการชี้แจงถึงจุดปัญหาและออกรายงานผล (Report)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน Onsite 1 วัน

กำหนดส่งใบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ปฏิบัติงาน และจะออกใบรายงานให้ทั้งหมดตามจำนวนจุดที่ทำการถ่ายภาพความร้อน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand

Thermo Scand_1
Thermo Scand_2
Thermo Scand_3
Thermo Scand_4
Thermo Scand_5
Thermo Scand_6
Thermo Scand_7
Thermo Scand_8
Thermo Scand_9