ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB

Switch Board Maker

รับออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบคอนโทรลไฟฟ้า ทุกชนิด ตู้MDB ตู้คอนโทรลไฟฟ้า  ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ตู้คาปาซิเตอร์ ตู้ควบคุมมอเตอร์ ตู้ควบคุมอินเวอร์เตอร์ ชุด Booster pump ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ออกแบบและควบคุมการผลิตโดยวิศวะกรผู้ชำนาญงาน โดยเน้นมาตรฐานปลอดภัย ด้วยทีมงานติดตั้งที่มีประสบการณ์ งานติดตั้งถูกต้องมาตรฐาน สวยงาม ทนทาน ออกแบบงานเหมาะสมกับพื้นที่ และความต้องการของลูกค้า

รายการตรวจสอบ บำรุงรักษา ตู้ MDB

 • ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของบัสบาร์เมน
 • ตรวจสอบการต่อลงดินและวัดค่าความต้านทาน
 • ตรวจสภาพเครื่องห่อหุ้มตู้สวิทซ์บอร์ดย่อย
 • ตรวจขนาดสายต่อหลักดิน และสภาพสายดิน
 • ตรวจการต่อสายดินกับเครื่องห่อหุ้มและฝาตู้
 • ตรวจสอบขนาดกระแสเมน CB และสายเมน
 • ตรวจวัดลำดับเฟสของสายเมน
 • ทำความสะอาดตู้ อุปกรณ์ และกวดขันนอต
 • ตรวจป้ายชื่อและแผ่นภาพเส้นเดี่ยว
 • ตรวจเครื่องหมายเตือนภัยและปลดวงจร
 • ตรวจการป้องกันสัมผัสที่มีไฟฟ้า
 • ตรวจการป้องกันความชื้นและฝุ่นเข้าแผงสวิทซ์
 • ทำความสะอาดบัสบาร์และกวดขันนอต
 • ตรวจวัดหาความร้อนสะสมตามจุดเชื่อมต่อ

ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB

ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_1
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_2
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_3
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_4
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_5
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_6
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_7
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_8
ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตู้MDB_9