ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK

ACB Function Test & CAP. BANK Check

บริการตรวจสอบหรือทดสอบ (Test) เซอร์กิตเบรกเกอร์ Air Circuit Breaker(ACB) ทุกผลิตภัณฑ์เช่นMerlin Gerin, Square D, GE, CUTLLER HAMMER, Moeller, CutABB, SIEMENS, Mitsubishi, FUJI Electric,TERASAKI และอื่นๆ ซึ่งมีการตรวจสอบดังนี้

 • ตรวจสอบทั่วไปและทำความสะอาด (General inspection and cleaning)
 • กวดขัดจุดต่อทางไฟฟ้า (Retightening)
 • ตรวจสอบชุดกลไก (Mechanism Check)
 • ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า (Insulation Resistance Measurement)
 • ตรวจสอบฟังก์ชั่นการตัดวงจร (Function Test with Trip Test)

การตรวจสอบ บำรุงรักษา Capacitor ( Cap banks )

 • ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมทั้ง Auto/manual
 • ตรวจสอบแมคเนติคคอนแทคเตอร์ โดยตรวจ Coil และหน้าสัมผัส
 • ตรวจสอบ Fuse Base และ HRC Circuit Breakers
 • ทำ Compound บริเวณหน้าสัมผัสเพื่อลดความร้อนจุดเชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบสภาพสายและตรวจขนาดความเหมาะสมของขนาดสายไฟ
 • ตรวจสอบสภาพและวัดค่า คาปาซิเตอร์ ( Capacitor Test)
 • ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวน ( Mega Ohm Test)
 • ตรวจสอบการต่อกราวด์ของชุดคาปาซิเตอร์
 • ทำความสะอาดและกวดขันนอต

การนำเสนอรายงาน

หลังจากการตรวจสอบบำรุงรักษา ผู้ตรวจสอบจะจัดทำรายงาน การประเมินผลความพร้อมของระบบไฟฟ้าพร้อมคำเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK ACB Function Test & CAP. BANK Check

ACB Function Test_6
ACB Function Test_5
ACB Function Test_4
ACB Function Test_3
ACB Function Test_2
ACB Function Test_1
CAPACITOR BANK INSPECTION_3
CAPACITOR BANK INSPECTION_2
CAPACITOR BANK INSPECTION_1