รับติดตั้ง บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า

Transformer Installation & Maintain

  • งานติดตั้งหม้อแปลง (ชุดเสาเดี่ยว,เสานั่งร้าน) งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานติดตั้งชุดเสาคอนกรีต (เสาเดี่ยว) งานติดตั้งชุดเสานั่งร้านหม้อแปลง (เสาคู่) พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ได้มาตรฐานจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
  • งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทางบริษัทฯมีทีมช่างและวิศวกรที่บริการให้คำแนะนำและตรวจสอบตามวงรอบการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อาทิ การตรวจสอบระดับ-การตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า งานตรวจสอบจุดรั่วซึม สภาพตัวถัง หัวบุชชิ่งด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ประเก็นหม้อแปลง วาลว์น้ำมัน สภาพสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานหม้อแปลงได้อย่างเต็มประสิทธภาพและป้องกันกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น

รับติดตั้ง บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า

ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_1
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_2
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_3
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_4
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_5
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_6
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_7
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_8
ติดตั้งบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า_9